เวชภัณฑ์ประจำบ้าน (ชุดเล็ก)

Household Remedies

 

หมายเหตุ : ควรใช้ยาภายใน 2 ปี นับจากวันบรรจุ
และวันหมดอายุของยาแต่ละชนิดดูจากฉลาก

Description

เวชภัณฑ์ประจำบ้าน (ชุดเล็ก) ขนาดบรรจุ จำนวน
 1. ยาธาตุน้ำแดง 60 มล. 1 ขวด
 2. น้ำเกลือล้างแผล 120 มล. 1 ขวด
 3. ยาแดงใส่แผล 2% 15 มล. 1 ขวด
 4. ผงเกลือแร่ 15 กรัม 1 ซอง
 5. พารา วี.เอส. 4 เม็ด 1 แผง
 6. สำลีอย่างดี 3 กรัม 1ซอง
 7. พลาสเตอร์ยา 2 ชิ้น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เวชภัณฑ์ประจำบ้าน (ชุดเล็ก)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+