เวชภัณฑ์ประจำบ้าน (ชุดกลาง)

Household Remedies

 

หมายเหตุ : ควรใช้ยาภายใน 2 ปี นับจากวันบรรจุ
และวันหมดอายุของยาแต่ละชนิดดูจากฉลาก

Description

เวชภัณฑ์ประจำบ้าน (ชุดกลาง) ขนาดบรรจุ จำนวน
 1. ยาธาตุน้ำแดง 60 มล. 1 ขวด
 2. แอมโมเนียหอม 15 มล. 1 ขวด
 3. แอลกอฮอล์ 70% 30 มล. 1 ขวด
 4. โพวีดีน 15 มล. 1 ซอง
 5. พารา วี.เอส. 4 เม็ด 2 แผง
 6. สำลีอย่างดี 3 กรัม 1 ซอง
 7. ผ้าก๊อซ 1 ม้วน
 8. พลาสเตอร์ยา 2 ชิ้น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เวชภัณฑ์ประจำบ้าน (ชุดกลาง)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+